Dành cho những bạn thích kiếm tiền, đam mê giao tiếp, Thu nhập từ: 7tr-15tr

Dành cho những bạn thích kiếm tiền, đam mê giao tiếp, Thu nhập từ: 7tr-15tr ID: 158
Soạn tin: ON CHT 158 gửi 8785
để UP VIP trong 7 ngày
TP Hà Tĩnh
Xem số điện thoại 0966961061
Dành cho những bạn thích kiếm tiền, đam mê giao tiếp
Vị trí:
Nhân Viên Kinh Doanh
Giờ làm việc: 8h - 17h30 từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Làm việc tại: TP Hà Tĩnh
Quyền lợi:
💸 Thu nhập từ: 7tr-15tr
( Lương cứng từ: 5Tr5 - 10Tr + % doanh số mềm + % doanh số cứng + Thưởng)
🏢 Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
🚗 Đóng bảo hiểm sau 2 tháng thử việc
🎉 Xét tăng lương 2 lần/ năm.
và còn cơ số nhiều nhưng quyền lợi khác
Nếu muốn biết thì ứng tuyển tại link trên nhé.
📧 CV gửi về : hienntt3@sapo.vn
☎ Ms. Hiền: 0976.160.814
https://www.facebook.com/vieclamhatinhmoinhat/photos/a.1593777587538023/2386988318216942/?type=3&eid=ARCWZ3iI0t65pl1ddhjmpX-aLXz2dmfCljjPbQpUyMlWi9a2NLpcEyISsPPK4OqQTgvvtn2KgKGF2f5V&__xts__%5B0%5D=68.ARAzPddPd_qEBiEiyxohKP5i5pxqPNnvcNnRgtKjUleY8gBTs6KpB_nBpSoHK1CKZWRZna26_Ic_465EVSDN0wxR2aaj1DM5x3lP3_EY3RWxtXW4O8VN3SKAjM754MaPTMwr64kF40EPK9KrcOaLlhzNcV3mdb0Gboa35OpA4hjcCkhukZMyyI9KtHHLAoOvQda7__OiThJCrFzWlzKV1SM7JBjYac27f6ohdWLQr8L_Pt2MV_FtO1srgdnWKIzKYaow67FhlyughN8S_YKohK04wSWcColUpKepMX1rSLG9rktF7vMdVDuZNwSZ7mmmPv2F_V1izCxFUDIhbB6bHs5WPqJnRSZwax5FV-ACS_T4jF7Tz-OFl_OYkevds7Rb3lIA0-2vgQTzhqDilq4IySI2_ijzgMBHvphErqpvwucTC2yMLFGQ&__tn__=EHH-R
 

Đính kèm

Người đăng tin May Boutique
Ngày đăng ký: 6/11/19

Top